loader

Элемент <table> используется в сочетании с дочерними элементами, такими как <tr>, <td>, <th> и другими, для добавления табличных данных в документ HTML. Таблицы с невидимой границей долгое время использовались для верстки веб-страниц, позволяя разделять документ на модульные блоки. Подобный способ применения таблиц нашел воплощение на многих сайтах, пока ему на смену не пришел более современный способ верстки с помощью слоев.

<table> տարրը օգտագործվում է երկրորդական տարրերի հետ միասին, ինչպիսիք են <tr>, <td>, <th> , և այլոց՝ աղյուսակի տվյալները HTML փաստաթղթում ավելացնելու համար: Անտեսանելի եզրագծերով աղյուսակները երկար ժամանակ օգտագործվել են վեբ էջերի տեղադրման համար, ինչը թույլ է տալիս փաստաթուղթը բաժանել մոդուլային բլոկների: Աղյուսակների օգտագործման այս եղանակը մարմնավորված էր շատ կայքերում, մինչև այն փոխարինվեց շերտերի կիրառմամբ դասավորության ավելի ժամանակակից եղանակով:

Синтаксис

Գրելաձև

<table> . . . </table>

Пример

Օրինակ

See the Pen bdi by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <table> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 4+ 2+ 15.2+ 82