loader

Cвойство flex-wrap задаёт правила вывода flex-элементов — в одну строку или в несколько, с переносом блоков. Если перенос разрешён, то возможно задать направление, в котором выводятся блоки.

nowrap: Расположение в одну линию, может привести к переполнению контейнера.

wrap: Расположение в несколько линий.

wrap-reverse: Ведёт себя так же, как и wrap но start и end инвертированы.

flex-wrap հատկությունը սահմանում է flex-տարրերի ցուցադրման կանոնները՝ մեկ տողով կամ մի քանիսում՝ բլոկների տողադարձով։ Եթե ​տողադարձը թույլատրվում է, ապա հնարավոր է սահմանել բլոկների տեղադրման ուղղությունը:

nowrap - Մեկ գծի դասավորություն։

wrap - Դասավորություն մի քանի տողերով:

wrap-reverse - գործում է այնպես, ինչպես wrap-ը, բայց start և end արժեքները հակադարձված են:

Синтаксис

Գրելաձև

flex-wrap: nowrap; ⟿ Расположение в одну линию.
flex-wrap: wrap; ⟿ Расположение в несколько линий.
flex-wrap: wrap-reverse; ⟿ Ведёт себя так же, как и wrap, но инвертировано.
flex-wrap: nowrap; ⟿ Մեկ տող վրա գտնվելու վայրը.
flex-wrap: wrap; ⟿ Դասավորություն մի քանի տողի վրա.
flex-wrap: wrap-reverse; ⟿ Գործում է նույնպես, ինչ wrap-ը, բայց շրջված.

Пример

Օրինակ

See the Pen flex-wrap by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

flex-wrap image

Также у тега flex есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը flex элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 29+ 28+ 9+ 17+
Notes